Hľadať

História

1. októbra 1926 nastal čas zrodenia kozmetickej línie ROSA GRAF. V tento deň založil Paul Graf, manžel Rosy Graf, kozmetické laboratórium a v ňom vyrábané kozmetické produkty boli ponúkané v „salóne krásy“ jeho manželky Lipským občiankam starajúcim sa o svoju krásu.

Spočiatku to bolo len niekoľko produktov, ktoré opustili laboratórium. Neskôr z toho bola kompletná ošetrujúca línia, ale boli vyrábané i dekoratívne produkty. Od roku 1928 boli zásobované tiež ďalšie odborné kozmetičky, najskôr v bližšom okolí, neskôr, až do vypuknutia 2. svetovej vojny, boli produkty predávané pod ochrannou známkou Bergilot, Elramo, Tonikumyn a takisto Rosa Graf v celej Nemeckej ríši. Počas vojny došlo k dramatickým obmedzeniam výroby, pretože vyrábanie kozmetiky nebolo ohodnotené ako obzvlášť dôležité pre vojnu. Ako mi pani Grafová rozprávala, bolo získavanie surovín mimoriadne obtiažne, avšak výroba nikdy celkom nepodľahla. V roku 1943 bol dom, v ktorom sa nachádzali salón krásy a kozmetické laboratórium, totálne zničený bombami a obchodný podnik odstavený.

Po konci 2. svetovej vojny presídlil manželský pár Grafovcov do Braunschweigu a neskôr do Hannoveru.

Nasledovalo nové založenie kozmetického inštitútu, kozmetickej školy a kozmetických laboratótií. Keď pán Graf zomrel, viedla ďalej Rosa Graf svoj podnik sama. V roku 1971 predala kozmetické laboratórium Laszlovi Petre a mne, krátky čas potom nám odovzdala aj inštitút a školu, aby sa vydala do dôchodoku. Bola, ako Laszla Petre a mňa uistila, mimoriadne hrdá, že sme urobili jej meno opäť celosvetovo uznávaným pojmom v kozmetike.

Od roku 1971 sme už Laszlo Petre a ja s naším štábom spolupracovníkov a našimi zahraničnými partnermi zásobovali kozmetické inštitúty po celom svete ROSA GRAF-produktami. Zasadili sme v týchto rokoch míľnik vo vývoji kozmetických špecialít: bol nami ovplyvnený efekt darovania vlhkosti, podali sme celosvetovo ako prví správu o rozpustnom kolagéne v kozmetike, vyvinuli sme kolastín, boli sme celosvetovo druhí víťazi vo vývoji Repair-komplexu a ako prví výrobcovia sme oddelene liposomovali ochranný filter v našom produkte SUNTIME. Tento zoznam by som mohol ešte o niečo rozšíriť, napr. v ohľade na naše výskumné aktivity v ThalassO oblasti.

Touto cestou bude Heitland & Petre International ďalej pokračovať a výhradne Vy, ako odborné kozmetičky, budete naďalej zásobované inovatívnymi produktami a službami.

Volker Heitland